Akademie letectví :: číslo 00 / 2008
e-magazín Akademie letectví

číslo 0 ročník 2008

Obsah čisla

 • Editorial

 • Profily nosných a ocasních ploch

  Stručný úvodní člákek pro orientaci toho, co si troufneme přinášet z tajemné kuchyně aerodynamiky a mechaniky letu pro skutečná menší letadla i jejich napodobeniny(modely). Pokusíme se demystifikovat různé i "hrůzné pojmy", definice, vztahy, příčiny i následky toho co souvisí s létáním. Rádi bychom, aby chyb, nedostatků a opomenutí plynoucích z ne příliš rozsáhlých znalostí o letectví a létání proto ubylo co nejvíce.

 • Letecké modelářství 0

  Úvodní článek pro letecké modeláře, kterým bude věnována jedna kapitola v každém čísle časopisu. Tuto činnost chápeme jako obrovské dobrodružství při objevování výsledků našich snah při pronikání do atmosféry Země. Budeme zveřejňovat naše zkušenosti, doporučení i okolnosti, jež nemohou být opomenuty, pro dosažení trojrozměrného pohybu našich létajících strojů.

 • Od A do Z - slovník vybraných pojmů

 • Co chceme v časopise mít a jaký máme cíl

 • Anketa

  Je přístupná pro všechny účastníky, kteří zodpoví správně nadhozené otázky. Vítěz, pokud vůbec někdo odpoví, bude losován a pošleme mu jednu z knih, které jsme v průběhu 10 let pro letectví, včetně leteckého modelářství, vydali. Na kvalitativně a kvantitativně jiný způsob odměňování zatím nedosahujeme.

e-magazín Akademie letectví :: © Jan Janovec, © Jaroslav Lněnička :: akademie@airspace.cz