Akademie letectví :: Editorial
e-magazín Akademie letectví

Editorial

Začněme třeba tím, že naše galaxie obsahuje zhruba 200 miliard hvězd. Pak to trvá nějakou dobu, než se s touto informací alespoň trochu spřátelíte. Nemusíte ji chápat ani s tím nijak nadšeně souhlasit, ale to je asi tak všechno co se s tím dá dělat.

Velká většina lidí je v podobném postavení vůči letectví a létání. Mají je ve svém podvědomí, ale nijak neusilují o to , aby je braly za své jako je například jízda na kole nebo v autě, sportování, koupání v moři apod. Nelze jim to mít za zlé. Již jenom proto, že při létání se jedná o trojrozměrný pohyb ku kterému se obyčejní lidé dostanou jen několikrát za život a někteří vůbec ne. Je to pro ně zkušenost neověřená, trochu tajuplná, zbytečná a možná i riskantní, bez níž se mohou v životě obejít, namítají. Má smysl něco s tím dělat?

Létání a letectví patřilo vždy k progresivním odvětvím hospodaření lidí na Zemi a je tomu tak dodnes. Podíváme-li se na ně z té senzacechtivé stránky, zbytečně často jízlivě publikované veřejně a s prapodivnými laickými komentáři, je s podivem, jak říká jeden můj přítel znalý leteckého odvětví, že při tak malých znalostech, časté nekázni a zbytečném riskování těch co létání provozují, je v tomto oboru tak málo nehod. Ač to může někomu připadat podivné, nedá se s tím zase mnoho dělat, pokud ponecháme skutečnosti tak jak jsou. Těch nehod je ale opravdu málo na to jak si lidé při létání počínají a jak k němu přistupují. Ale neštěstí tam jsou, namítnou mnozí. Má se snad letectví kvůli tomu zavrhnout nebo uklidit na okraj lidské činnosti?

My, ač pravověrní stoupenci letectví a létání, je nebudeme na stránkách tohoto magazinu o létání a letectví nekriticky obhajovat, protože bychom tomu mohli nakonec ublížit.

Chceme zde ale zveřejňovat informace, které by mohly a měly tomuto oboru lidské činnosti, které od počátku svého vzniku stálo v popředí lidského pokroku, napomoci k tomu, aby se stal pro širší veřejnost srozumitelnějším a bližším a proto také ne tak odmítavým a pro tu část lidí tuto činnost provozující, smysl svého konání v něm nalézající a peníze v ní utrácející, méně riskantním a ještě přitažlivějším.

Neboť –„ létání je tak snadné“, propagují někteří. Ano je, ale jen když se o tom něco ví a přistupuje se k tomu s určitou profesionální pokorou a bázní, dodáváme my. Pouhá radost z létání, i když je přirozená, podle nás nestačí.

Na stránkách tohoto internetového časopisu se budeme proto snažit publikovat dostatek informací pro létání a letectví důležitých. Budou podány osvědčenou zpopularizovanou formou,ale zároveň tak, aby byly i při značných zjednodušeních při jejich výkladu co nejsprávněji pochopeny. Bude v nich spousta obrázků, diagramů a fotografií.

Jsme si jisti, že technické, technologické, organizační, zákonné, sportovní, vybrané aktuální i jiné informace zde publikované přijdou vhod všem těm kdo o to budou stát.

12.12.2007

Jan Janovec,Jaroslav Lněnička

Kontakt : jaroslav.lnenicka@tiscali.cz

Rádi bychom upozornili případné zájemce o kopírování, předávání či jiné rozmnožování v tomto časopise zveřejňovaných informací, aby nejdříve požádali o souhlas na prve uvedeném kontaktu.

e-magazín Akademie letectví :: © Jan Janovec, © Jaroslav Lněnička :: akademie@airspace.cz